TEATRE: DEL TEXT A L’ESCENARI


CULTURA I MUSEU/ CULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ:

A partir de 8 sessions teatrals capitanejades per professionals de les arts escèniques, els alumnes viuran el procés de creació d’un espectacle. Des de la primera lectura del text, gaudint tot el procés d’assajos i culminant amb la última sessió que acabarà amb una representació final oberta al públic on poder mostrar el treball realitzat.

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb les altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives.

És important i necessari ensenyar als nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta el teatre.

D’altra banda, mitjançant la dramatització, l’expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar els nens i nenes a progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars. Fer teatre és treballar en equip, un valor molt important en la societat actual.

Els nens aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú.

OBJECTIUS:

– Desenvolupar la imaginació, la creativitat i l’espontaneïtat dels nens i de les nenes.

– Memoritzar textos senzills i adquirir capacitats interpretatives.

– Valorar el propi cos i el moviment com a instruments comunicatius.

– Conèixer-se i valorar-se un mateix.

– Millorar les habilitats socials a través de la comunicació verbal i no verbal.

– Aconseguir certa autonomia en la creació i en l’elaboració de les representacions.

ÀMBIT I CONDICIONS:

Dates: A concertar amb cada centre educatiu.

Lloc: L’activitat es realitza a la mateixa escola.

Horari: A concertar amb cada centre educatiu.

Caldrà la presència d’un membre del professorat per acompanyar l’activitat.

 

Responsable de l’activitat:

ESCOLA DE TEATRE ACTUA

Informació:

Domingo Ramos. dramos@santboi.cat 936351250

Departament de Cultura

Anuncis