CAMPANYA MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ


COOPERACIÓ, SOLIDADARITAT I PAU

ACTIVITATS PER A ESCOLES

EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

Dinamització de l’activitat a càrrec de l’ONG VOLS.

Us oferim gratuïtament els materials didàctics per treballar sobre la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (última setmana del mes d’abril), per fomentar el dreta a l’educació i una ciutadania activa i responsable.

Aquestes Unitats didàctiques, amb activitats diverses, estan adaptades a cada nivell formatiu: infantil, primària, secundària, batxillerat, persones adultes i educació no formal.

Durant l’última setmana del mes d’abril, celebrem la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (SAME), acte lúdic i reivindicatiu. La SAME es una setmana de mobilització ciutadana, fonamentalment de nens, nenes i jovent, per apropar les reivindicacions de la Campanya Mundial per l’Educació a la societat en general i als responsables polítics de cada país, i per cridar l’atenció sobre la necessitat de fer real el dret a una educació bàsica de qualitat.

A partir del mes de desembre de cada any, estan a disposició les unitats didàctiques en suport paper i a la web de la Campanya en digital.

També podeu disposar d’una exposició (d’11 plafons) per al vostre centre educatiu, podeu consultar disponibilitat a vols@ongvols.org (Begoña Simal).

Més informació sobre la Campanya Mundial per l’Educació i el materials didàctics a: http://www.cme-espana.org/ca/materiales

OBJECTIUS

– Conèixer la realitat en que viuen milions de nens i nenes que no poden exercir els seu dret a l’educació per falta de la necessària inversió i voluntat política en aquest àmbit.

– Assumir com a ciutadania activa, la pròpia responsabilitat davant les situacions injustes i comprendre que totes les persones podem fer alguna cosa per canviar-les o per transformar la realitat.

ÀMBIT I CONDICIONS

·  És necessària la presència del professorat.

  • Durada: 1 hora.
  • Dates i horari: A escollir per cada centre educatiu.
  • Lloc: a l’aula de l’escola.
  • Activitat gratuïta
  • Sol·licitar l’activitat: Poseu-vos en contacte amb Marina Aguilar.
  • Torre del Sol Tel: 93 6351200 (ext. 144).
  • Correu electrònic: sensibilitzaciocooperacio@santboi.cat

Campanya muncial per l'educació

Anuncis