XARXA D’ATENCIÓ INFORMATIVA ALS INSTITUTS


BENESTAR / LA FACTORIA

SERVEIS PER A JOVES

DESCRIPCIÓ

Servei d’atenció informativa als Instituts dins del projecte de descentralització informativa del Servei d’Informació Juvenil EL PUNT. Aquest servei ofereix informació als i les joves sobre: ensenyament reglat i no reglat, beques, recursos, formació i borses de treball, habitatge, viatges, associacionisme i voluntariat, esports, lleure i oci… i de tot allò que interessi als i a les joves estudiants.

Un cop per setmana, els i les estudiants tenen la possibilitat de fer la demanda d’informació sobre els temes del seu interès. Aquest servei es realitza durant tot el curs escolar als cinc instituts públics del municipi.

OBJECTIUS

Aconseguir respondre a les necessitats informatives dels joves de Sant Boi per tal de facilitar la seva inserció al món estudiantil, laboral, d’oci, etc., afavorint la seva autonomia i mobilitat.
Ser receptor de les inquietuds, demandes i opinions que expressa la població jove de Sant Boi utilitzant la informació com una eina bàsica de comunicació.
Garantir que la informació del Servei d’Informació Juvenil El Punt arribi als joves estudiants dels cinc instituts de secundària per tal de respondre a les seves necessitats informatives.

ÀMBITS I CONDICIONS

  • Lloc: EL PUNT A L’INSTI es situa als vestíbuls de cadascun dels cinc INS.
  • Horari:  A l’hora de l’esbarjo, els i les alumnes trobaran un dia per setmana el personal informador.
  • Els dies d’atenció són els següents:

INS Marianao Dilluns d’11.15 a 11.45 h.
INS Rubió i Ors Dimarts d’11 a 11.30 h.
INS Rafael Casanova Dimecres d’11.15 a 11.45 h.
INS Ítaca Dijous d’11 a 11.30 h.
INS Camps Blancs Divendres d’11 a 11.30 h.

Xarxa d'Atenció als Instituts

Anuncis