PUNT JOVE DE SALUT


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

SERVEIS PER A JOVES

JOVES DE 16 A 35 ANYS

DESCRIPCIÓ

El Punt Jove de Salut és un servei que ofereix informació i assessorament sobre temes de salut adreçat als i les  joves de Sant Boi.

Aquest servei disposa d’un fons documental en temes de salut adreçat tant a joves com a professionals per tal de reduir i facilitar les dificultats d’accés a la informació sobre sexualitat, anticoncepció, malalties de transmissió sexual, Sida, addiccions, hàbits alimentaris, etc.

Algunes de les actuacions que es fan són l’oferta de monogràfics i  cursos  adreçades al col·lectiu jove; la facilitació de preservatius gratuïts; algunes campanyes de prevenció en dies vinculats a l’àmbit de la salut (el dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, per exemple);  la prescripció de l’Anticoncepció d’Emergència o “píndola del dia després” i altres. Totes aquestes accions estan acompanyades de la informació i l’assessorament  que garanteix el seu bon ús.

OBJECTIUS

Aconseguir respondre a les necessitats informatives sobre salut dels i de les joves de Sant Boi, per tal de:

  • Fomentar un comportament afectiu-sexual més segur.
  • Potenciar l’educació afectiva-sexual.
  • Fomentar comportaments i hàbits saludables en matèria alimentaria.
  • Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres drogues.
  • Facilitar material audiovisual i bibliogràfic com a recolzament a l’educació per la salut adreçada als joves.
  • Facilitar assessorament i material de suport per a la formació continuada sobre temes de salut a altres professionals què treballen en l’àmbit juvenil.

ÀMBIT I CONDICIONS

Servei d’informació Juvenil El Punt – La Factoria Jove de Can Massallera

Horari:   De dilluns  a dijous de 16 a 20 h
Preu: Servei gratuït.

Punt Jove de Salut

Anuncis