PROGRAMA ESKALA, millora de l’ocupabilitat juvenil


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

SERVEIS PER A JOVES

JOVES DE 18 A 30 ANYS

Eskala

DESCRIPCIÓ

El programa es dirigeix a joves d’entre 18-30 anys que es troben en situació de vulnerabilitat davant l’atur i que es plantegen impulsar un procés de canvi a les seves vides.

La metodologia que s’aplica es basa en les tècniques del coaching ocupacional, dinàmiques vivencials desenvolupades en sessions de grup i tutories individuals.

El projecte s’estructura en tres grans fases un itinerari prelaboral, un itinerari ocupacional i un itinerari d’inserció.

Hi ha un procés de selecció previ, mitjançant la realització d’entrevistes individuals.

OBJECTIUS

  • Empoderar als /les joves per emprendre processos de canvis vitals i presa de decisions per a la inserció laboral i/o formativa.
  • Afavorir des del procés de Coaching la presa de consciència de la seva situació personal i professional per poder definir i desenvolupar el seu projecte vital.
  • Adquirir i desenvolupar competències tècniques i transversals mitjançant el coaching ocupacional (Itinerari ocupacional / Itinerari d’inserció).
  • Garantir que els/les joves assoleixin l’accés al mercat de treball mitjançant la inserció laboral i/o la inserció formativa (retorn al sistema educatiu).

ÀMBIT I CONDICIONS

El projecte ESKALA té una duració anual, de gener a desembre. Demana als/les joves una disponibilitat setmanal de 2 dies: dilluns i dimecres al matí, 3 hores/dia per a la realització de sessions de treball en grup durant 2 mesos, a part de les tutories individuals que es programin i d’altres activitats que, dins el marc del programa puguin ampliar aquest horari, com pràctiques formatives, formació tècnica, tallers on la disponibilitat sol·licitada pot ser major.

Es poden apuntar en qualsevol moment del projecte i es fan sessions informatives de manera freqüent

Dades de contacte/INFORMACIÓ:

Telèfon: 936 548 956

Adreça de correu electrònic: eskalasantboi@gmail.com

Facebook: ESKALA Santboi

Servei d’Informació Juvenil El Punt

La Factoria Jove de Can massallera

C. Mallorca, 30 Tel. 93 65 98 43

 

 

Anuncis