ASSESSORIA JURÍDICA PER A JOVES


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

SERVEIS PER A JOVES

JOVES DE 16 A 35 ANYS

DESCRIPCIÓ

Aquesta assessoria ofereix informació i orientació  sobre qualsevol qüestió legal que afecti als i les joves de Sant Boi de 16 a 35 anys, intentant resoldre dubtes en relació als drets i deures civils, administratius, laborals,… de form

a personalitzada, confidencial i gratuïta.

Ofereix assessorament sobre:

  • Contractació laboral, nòmines, acomiadaments, subsidis, tots els drets i deures  que es  deriven d’una relació laboral remunerada.
  • Interpretació de textos legals,  tràmits i sancions  administratives.
  • Permisos de residència i treball,  així com qualsevol tràmit vinculat a la llei d’estrangeria.
  • Tramitació sobre ajuts, subvencions  i beques d’interès per a la població juvenil.
  • Contractes de lloguer i compra-venda d’un habitatge, préstecs hipotecaris, ajuts i tràmits vinculats a l’habitatge.

OBJECTIUS

Facilitar orientació i assessorament jurídic als i les joves per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació en diferents àmbits: laboral, habitatge, estudis, mobilitat.

Oferir eines i recursos per a que els i les joves puguin realitzar tràmits i gestions legals de manera autònoma.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Servei d’Informació Juvenil El Punt.
  • La Factoria Jove de Can Massallera.
  • Horari: Dijous de 16 a 20 h.
  • Preu: Servei gratuït.
  • Condicions: És recomanable demanar cita prèvia a El Punt.

Assessoria Jurídica Laboral

Anuncis