ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

SERVEIS PER A JOVES

JOVES DE 16 A 35 ANYS

DESCRIPCIÓ

Aquesta assessoria ofereix informació i assessorament als i les joves que vulguin anar a l’estranger per motius diversos: treballar, estudiar, aprendre nous idiomes, fer practiques en empreses, col·laborar en un projecte de voluntariat, participar en alguna beca internacional, formar part d’activitats juvenils a l’estranger o de programes europeus, conèixer altres cultures, etc.

OBJECTIUS

Facilitar a tots i totes aquells/es joves que vulguin viure una experiència internacional, les eines i recursos necessaris.

Assessorar sobre els programes de beques internacionals per facilitar la mobilitat juvenil.

Assessorar i orientar sobre els temes pràctics i legals que impliquen marxar a l’estranger.

ÀMBIT I CONDICIONS

Condicions: És recomanable demanar cita prèvia prèviament a El Punt.

Assessoria Mobilitat Internacional per a joves