MONOGRÀFIC D’AFECTIVITAT I SEXUALITAT ENTRE ELS I LES JOVES


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

ACTIVITATS PER ALS INSTITUTS

ALUMNES DE 4t D’ESO, 1r DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

DESCRIPCIÓ

És un monogràfic dintre de l’àmbit d’Educació per a la Salut sobre Afectivitat i Sexualitat.

Aquest és un espai per treballar en grup, de forma dinàmica i participativa tots aquells aspectes, dubtes, rumors i curiositats que intervenen en la consecució d’uns hàbits saludables i més segurs envers l’afectivitat i sexualitat  dels i de les joves.

OBJECTIUS

 • Facilitar les eines necessàries per treballar el tema de la sexualitat i l’afectivitat als centres d’ensenyament.
 • Donar a conèixer els mites, dubtes i rumors.
 • Apropar els recursos existents a Sant Boi de Llobregat sobre salut afectivo-sexual als/les joves estudiants.
 • Informar sobre l’afectivitat, la sexualitat i el propi cos (canvis corporals), per tal que els i les joves visquin una sexualitat sana, satisfactòria i responsable.
 • Aportar eines per prevenir els embarassos no desitjats i les MTS, a més d’incidir en les actituds i comportaments a l’hora de relacionar-se i comunicar-se amb els altres.
 • Donar a conèixer els diferents mètodes contraceptius existents i reforçar el preservatiu com a mètode més apropiat  per als/les joves així com treballar.

ÀMBIT I CONDICIONS

 • Adreçat a alumnes de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles formatius de Grau Mitjà.
 • Es demana com a condició prèvia la implicació directa amb els/les docents per acordar el contingut de la sessió. L’activitat es podrà adaptar en funció del programa curricular, pel que fa a l’àmbit de la salut que cada centre tingui dissenyat.
 • Lloc: SIJ El Punt
 • Servei d’Informació Juvenil EL PUNT.
 • La Factoria Jove de Can Massallera.
 • Responsable de l’activitat: Tania Hernández
Anuncis