BEQUES PER A JOVES


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

ACTIVITATS PER A JOVES

JOVES DE 16 A 35 ANYS

 bequesbeques 2

DESCRIPCIÓ

Concessió d’ajuts econòmics a joves de Sant Boi de 16 a 35 anys per a la formació, el transport, per a la conciliació de la vida familiar i professional i/o laboral de mares joves i per a persones amb diversitat funcional.

El/la jove ha de reunir uns requisits, ha de presentar una sol·licitud acompanya de la documentació corresponent.

OBJECTIUS

– Fomentar l’autonomia de les persones joves.

– Promoure i facilitar els processos d’emancipació dels i les joves.

– Incidir positivament en les trajectòries educatives, laborals i professionals dels/les joves.

– Facilitar el desenvolupament formatiu entre els/les joves com a element d’integració social i laboral.

– Garantir la igualtat d’oportunitats oi la cohesió social entre la població jove.

ÀMBIT I CONDICIONS

El termini per presentar les sol·licituds serà de setembre a octubre de 2017.

LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA

C. Mallorca, 30

93 654 89 50   extensió 213

Responsable de l’activitat:  Marisol Río

msrio@santboi.cat

Anuncis