LUDOTECA L’OLIVERA


BENESTAR / INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

INFANTS: PETITA INFÀNCIA ( 1 a 3 anys) I INFANTS DE 4 A 11ANYS

FAMÍLIES AMB INFANTS

DESCRIPCIÓ

Ludoteca

Servei municipal que té com a principal objectiu oferir als infants de 4 a 11 anys un espai ludicoeducatiu adequat a les seves necessitats. La finalitat fonamental d’aquest servei és impulsar una oferta educativa en l’àmbit del lleure mitjançant l’ús de joguines i jocs col·lectius .

A més a més, ofereix altres activitats extraordinàries, com ara exposicions, espectacles, tallers de joguines, activitats formatives i d’orientació a famílies, campanyes de coneixement del patrimoni cultural, del drets dels infants, etc.

Ludoteca en Família: Pequeteca

La pequeteca és un espai familiar de petita infància que té com a principal objectiu promoure el desenvolupament integral dels infants mitjançant l’estimulació i la relació a través del joc i activitats adaptades a les necessitats evolutives dels infants de 1 a 3 anys del municipi.

Estonetes familiars a L’Olivera

Les estonetes familiars són un espai de tallers i activitats familiars, on els adults podran gaudir d’una estona de joc i aprenentatge junt amb els seus fills/es. Són espais de comunicació i intercanvi de coneixements i experiències entre les diferents famílies participants. S’aprenen diferents activitats enriquint les relacions familiars.

OBJECTIUS

Ludoteca

  1. Garantir el dret de l’infant al joc, oferint un servei ludicoeducatiu de qualitat i adaptat a la realitat i les necessitats dels infants.
  2. Fomentar el desenvolupament integral dels infants a partir d’una activitat lúdica i creativa.
  3. Afavorir les relacions interpersonals i actituds solidàries.
  4. Transmetre diferents valors com la cura vers les joguines, compartir, dialogar, etc.

Ludoteca en família (Pequeteca)

  1. Garantir el dret de l’infant al joc, oferint un servei ludicoeducatiu de qualitat i adaptat a la realitat i les necessitats dels infants menors de 4 anys del municipi.
  2. Facilitar el desenvolupament integral de l’infant, a partir d’una activitat lúdica i creativa.
  3. Fomentar la relació dels pares i mares amb els seus fills i filles a través del joc, i amb altres pares i mares en la mateixa situació.

Estonetes familiars

  1. Afavorir l’aprenentatge i la relació familiar de qualitat facilitant la millora en el desenvolupament integral de l’infant.

2. Millorar la comunicació dels pares i mares amb els seus fills i filles i enriquir les seves relacions mitjançant la realització d’activitats amb aquesta finalitat.

ÀMBIT I CONDICIONS

Ludoteca

Horari de funcionament:

De dimarts a divendres de 17.15 h a 19.45 h. Aquest espai es dividirà en dos torns diaris d’una hora i un quart.

1r torn: de 17.15 h a 18.30 h            ·

2n torn: de 18.30 h a 19.45 h

 

Pequeteca (Ludoteca en Família)

Horari de funcionament:

Dilluns tarda de 17.15 h a 19.45h

Dilluns matí i dissabtes matí de 10.45 h a 13.15 h.

 

Aquest espai es dividirà en dos torns d’una hora i un quart.

Dilluns tarda: 1r torn: de 17.15 h a 18.30 h   2n torn: de 18.30 h a 19.45 h

Dilluns matí i dissabtes matí: 1r torn: de 10.45 h a 12.00 h   2n torn: de 12.00 h a 13.15 h

Estonetes familiars

Aquestes es planificaran trimestralment (de setembre a desembre, de gener a març i d’abril a juny) i les famílies podran escollir a quines volen participar, amb un màxim de 10 famílies per sessió.

Les inscripcions es realitzaran a la ludoteca durant l’horari d’aquesta i no es tancaran fins que no s’omplin les places ofertades. Les estonetes familiars estan dirigides a les famílies amb infants de 4 a 11 anys i, segons el taller, d’1 a 3 anys.

Tel. 936529844 / 936529840

Horari de funcionament: de 18.30h a 19.30h. Es realitzen tots els dimecres amb freqüència quinzenal.

Pl. Montserrat Roig, 1. Tel. 936529844 / 936529840

Persones responsables: Miriam Megias/ Sonia Fernández

 

Anuncis