COEDUCACIÓ PER A PARES I MARES (AMPA’S)


BENESTAR / LA FACTORIA JOVE

ACTIVITATS PER ALS INSTITUTS

PARES I MARES

DESCRIPCIÓ

Taller participatiu per donar eines i estratègies a les famílies perquè puguin educar els seus infants potenciant la igualtat real d’oportunitats entre nens i nenes i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe. Serà una sessió amb contingut teòric però eminentment pràctica.

OBJECTIUS

* Conèixer la coeducació com a eina educativa alternativa i igualitària.

* Donar eines a les mares i pares per no reproduir patrons sexistes.

ÀMBIT I CONDICIONS

Taller d’una sessió de 2h en horari a convenir

Contacte:

Centre de Recursos i Documentació de les Dones

crdones@santboi.cat

93.635.12.00 ext. 156

Anuncis