GRANJA ESCOLA “LES TANQUES”


Cicle Infantil (P3, P4, P5)

DESCRIPCIÓ

És una unitat didàctica que consta de tres parts: Fase prèvia que es realitza abans de la visita acompanyat de material didàctic , fase de desenvolupament que es durà a terme a la granja Les Tanques, i la fase final que es realitzarà un cop s’hagi fet la visita.

OBJECTIUS

Donar a conèixer als nens i nenes els animals mes representatius d’una granja a través d’un procés de descobriment – aprenentatge per mitjà de l’observació i l’exploració tot discriminant, relacionant i obtenint dades sensorials.

ÀMBIT I CONDICIONS

Adreçat a alumnes de Cicle Infantil (P3, P4, P5) amb un cost total de 10’50€, per nen, del que l’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat subvencionarà el 50% del total. Aquesta activitat requereix un treball previ a l’aula que es concretarà amb els responsables de l’activitat.

Per poder subvencionar aquesta activitat s’ha de fer la petició a “Les Tanques” abans del 30 de desembre de 2016. EN CAS CONTRARI NO ESTARÀ SUBVENCIONADA.

S’ha de fer la demanda de l’activitat a: GRANJA ESCOLA “LES TANQUES”, telèfon de contacte: 661.28.76.41

Persona de contacte: Anna Dorca